• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

کاروفناوری هشتم

فهرست پودمان‌های کاروفناوری هشتم

برای استفاده از مطالب آموزشی شامل: فیلم‌های کاروفناوری هشتم، پی دی اف کتاب کاروفناوری هشتم و... به تفکیک پودمان‌ها، روی دکمه‌ی پودمان مورد نظر خود کلیک کنید تا به صفحه‌ی محتوای آموزشی آن پودمان هدایت شوید.

 

پودمان کاربا فلز

پودمان الکترونیک

پودمان شهروند الکترونیکی۱

پودمان صنایع  دستی (بافت)

پودمان شهروند الکترونیکی۲

پودمان پرورش و نگهداری از حیوانات

پودمان امور اداری و مالی

پودمان معماری و سازه (ماکت‌سازی)

 

X