• ورود
  • هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

پودمان ترسیم با رایانه

ویدیوهای آموزشی پودمان ترسیم با رایانه

 مزایای ترسیم با رایانه+آموزش بریسکد (معرفی محیط، رسم اشکال ساده) 

 آموزش بریکسکد (کاربر ابزارهای برش، دوران، امتدادو مقیاس) 

 آموزش بریکسکد (رسم طرح‌های زیبا با ابزار ویرایش1) 

 آموزش بریکسکد (رسم طرح‌های زیبا با ابزار ویرایش2) 

 آموزش بریکسکد (کارکلاسی کاربر ابزارهای برش، دوران، امتدادو مقیاس 

 آموزش بریکسکد (آشنایی با ابزارهای کمک‌رسم) 

 

 موزش بریکسکد (نحوه اندازه‌گذاری ترسیم‌ها) 

 آموزش بریکسکد (کارکلاسی اندازه‌گذاری ترسیم) 

 آموزش بریکسکد (رسم نقشه پروژه ساخت پلاک مسی) 

 آموزش بریکسکد (رسم دیوار آجری) 

 

 

پی دی اف کتاب درسی پودمان ترسیم با رایانه

X