قالب فروشگاهی اینستاگرام-010

ویژگی های قالب:

این مجموعه شامل 9 قالب با فرمت png به همراه چندین فونت مناسب کاور است.
هم با استفاده از گوشی و اپلیکیشن‌هایی مثل اینشات و هم با نرم‌افزارهای ویندوز می‌توانید کاورها را روی عکس‌های خود اجرا کنید.
فیلم آموزشی نصب اینشات و افزودن فونت به اینشات هم در فایل ضمیمه شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما پیج mohtavadan.ir@ را در اینستاگرام دنبال کنید.

قالب تغذیه و رژیم اینستاگرام-009

ویژگی های قالب:

این مجموعه شامل 6 قالب با فرمت png به همراه چندین فونت مناسب کاور است.
هم با استفاده از گوشی و اپلیکیشن‌هایی مثل اینشات و هم با نرم‌افزارهای ویندوز مثل فتوشاپ می‌توانید کاورها را روی عکس‌های خود اجرا کنید.
فیلم آموزشی نصب اینشات و افزودن فونت به اینشات هم در فایل ضمیمه شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما پیج mohtavadan.ir@ را در اینستاگرام دنبال کنید.

قالب گردشگری و عکاسی اینستاگرام-008

ویژگی های قالب:

این مجموعه شامل 6 قالب با فرمت png به همراه چندین فونت مناسب کاور است.
هم با استفاده از گوشی و اپلیکیشن‌هایی مثل اینشات و هم با نرم‌افزارهای ویندوز می‌توانید کاورها را روی عکس‌های خود اجرا کنید.
فیلم آموزشی نصب اینشات و افزودن فونت به اینشات هم در فایل ضمیمه شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما پیج mohtavadan.ir@ را در اینستاگرام دنبال کنید.

قالب کودکانه و سیسمونی اینستاگرام-007

ویژگی های قالب:

این مجموعه شامل 6 قالب با فرمت png به همراه چندین فونت مناسب کاور است.
هم با استفاده از گوشی و اپلیکیشن‌هایی مثل اینشات و هم با نرم‌افزارهای ویندوز می‌توانید کاورها را روی عکس‌های خود اجرا کنید.
فیلم آموزشی نصب اینشات و افزودن فونت به اینشات هم در فایل ضمیمه شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما پیج mohtavadan.ir@ را در اینستاگرام دنبال کنید.

قالب مدیریت کسب و کار اینستاگرام-006

ویژگی های قالب:

این مجموعه شامل 6 قالب با فرمت png به همراه چندین فونت مناسب کاور است.
هم با استفاده از گوشی و اپلیکیشن‌هایی مثل اینشات و هم با نرم‌افزارهای ویندوز می‌توانید کاورها را روی عکس‌های خود اجرا کنید.
فیلم آموزشی نصب اینشات و افزودن فونت به اینشات هم در فایل ضمیمه شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما پیج mohtavadan.ir@ را در اینستاگرام دنبال کنید.

قالب زیبایی و مد اینستاگرام-005

ویژگی های قالب:

این مجموعه شامل 6 قالب با فرمت png به همراه چندین فونت مناسب کاور است.
هم با استفاده از گوشی و اپلیکیشن‌هایی مثل اینشات و هم با نرم‌افزارهای ویندوز می‌توانید کاورها را روی عکس‌های خود اجرا کنید.
فیلم آموزشی نصب اینشات و افزودن فونت به اینشات هم در فایل ضمیمه شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما پیج mohtavadan.ir@ را در اینستاگرام دنبال کنید.

قالب چندمنظوره اینستاگرام-004

ویژگی های قالب:

این مجموعه شامل 9 قالب با فرمت png به همراه چندین فونت مناسب کاور است.
هم با استفاده از گوشی و اپلیکیشن‌هایی مثل اینشات و هم با نرم‌افزارهای ویندوز می‌توانید کاورها را روی عکس‌های خود اجرا کنید.
فیلم آموزشی نصب اینشات و افزودن فونت به اینشات هم در فایل ضمیمه شده است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر حتما پیج mohtavadan.ir@ را در اینستاگرام دنبال کنید.